Dầu khác

  S-OIL 7 BRAKE FLUID DOT-3

  S-OIL BRAKE FLUID DOT-3 được thiết kế để sử dụng trong trường hợp khuyến cáo sử dụng dầu phanh xe cơ giới Cấp 3.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 SUPER COOLANT

  S-OIL SEVEN SUPER COOLANT là chất làm mát / chất chống đông được sử dụng cho hệ thống làm mát công nghiệp, hệ thống làm lạnh tàu.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 SUPER COOLANT LL

  Đây là một chất làm mát / chất chống đông được sử dụng bằng cách trộn với nước theo một tỷ lệ nhất định để làm mát động cơ xăng và diesel cũng như ngăn ngừa sự đông đặc của dầu.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 TRACTOR FLUID 80W

  S-OIL 7 TRACTOR FLUID được thiết kế để sử dụng trong các thiết bị nông nghiệp hoặc các phương tiện off-road được trang bị hệ thống truyền động, hệ thống thủy lực, phanh ngâm dầu cần UTTO

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BRAKE FLUID DOT-4

  S-OIL BRAKE FLUID DOT-4 được thiết kế để sử dụng trong trường hợp khuyến cáo sử dụng dầu phanh xe cơ giới Cấp độ 4.

  Xem chi tiết

  HI-WAY 68

  High Performance Machine Tool Slideway Oil

  Đó là dầu bôi trơn đảm bảo khả năng làm việc trơn tru, chống mài mòn và chống mất mát của máy công cụ.

  Xem chi tiết