Dầu động cơ máy xăng

Sản phẩm Dầu động cơ Dầu động cơ máy xăng

S-OIL 7 RED #9 SN 10W-40

Dầu này dùng cho Tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng; Xe có DOHC, turbo tăng áp, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 10W-30

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 5W-50

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 5W-40

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 5W-30

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 5W-20

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 0W-20

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN PLUS 5W-30

S-OIL 7 RED # 9 SN PLUS phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các động cơ mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 A3/B4 10W-40

S-OIL 7 GOLD # 9 A3 / B4 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 A3/B4 5W-30

S-OIL 7 GOLD # 9 A3 / B4 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 A3/B4 0W-40

S-OIL 7 GOLD # 9 A3 / B4 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 ECO C3 5W-30

S-OIL 7 GOLD # 9 ECO C3 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 A5/B5 5W-30

S-OIL 7 GOLD # 9 A5 / B5 được dùng cho Xe ô tô chở khách sử dụng xăng và động cơ diesel yêu cầu ACEA A5 / B5, A1 / B1, API SL; Phù hợp với xe có DOHC, turbo tăng áp, hệ thống phun trực tiếp, bộ chuyển đổi xúc tác

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 C3 5W-40

Dầu này dùng cho Xe khách với động cơ xăng và diesel; Xe có bộ chuyển đổi DOHC, Turbo tăng áp, CRDI, xúc tác; Xe máy dầu được trang bị các thiết bị xử lý bao gồm EGR, DPF

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 5W-30

S-OIL 7 GOLD # 9 PAO C3 được sử dụng cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG và được trang bị các thiết bị xử lý như EGR, DPF

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 C3 5W-30

Dầu này dùng cho Xe khách với động cơ xăng và diesel; Xe có bộ chuyển đổi DOHC, Turbo tăng áp, CRDI, xúc tác; Xe chạy diesel được trang bị các thiết bị xử lý bao gồm EGR, DPF

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 0W-40

S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 có thành phần 100% gốc PAO (Poly Alpha Olefin), phù hợp cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG được trang bị các thiết bị như EGR, DPF.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 PAO A3/B4 0W-40

S-OIL 7 GOLD # 9 PAO A3 / B4 được sản xuất bởi dầu gốc PAO (Poly Alpha Olefin), phù hợp cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG được trang bị các thiết bị xử lý như EGR, DPF.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SJ 5W-30

S-OIL SEVEN RED # 7 SJ được sản xuất bằng công nghệ tổng hợp dành cho tất cả các động cơ xăng; phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác)

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SL 5W-30

S-OIL SEVEN RED # 7 SL được chế tạo bằng công nghệ tổng hợp dành cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác)

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SN 20W-50

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ xăng, đặc biệt là cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) tăng áp hoặc không.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SN 15W-40

S-OIL SEVEN RED # 7 SN được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp dành cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu API SN.

Chi tiết

S-OIL RED #7 SN 10W40

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ Xăng, đặc biệt cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác), tăng áp hoặc không.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SL 5W-30

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ Xăng, đặc biệt cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác), tăng áp hoặc không.

Chi tiết

S-OIL RED #7 SN 5W40

Đây là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SN.

Chi tiết

S-OIL RED #7 SN 20W50

Đây là Dầu động cơ tổng hợp dành cho động cơ máy xăng và LPG / CNG / LNG

Chi tiết

S-OIL RED #7 SN 10W-30

Đây là Dầu động cơ tổng hợp dành cho động cơ máy xăng và LPG / CNG / LNG

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SN 5W-20

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ Xăng, đặc biệt cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác), tăng áp hoặc không.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SF/CF 20W-50

Dầu này phù hợp với tất cả các động cơ xăng, đặc biệt đối với các động cơ công nghệ mới nhất (nhiều van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) có tăng áp hoặc không, trên ô tô

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SG 15W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SG phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SG.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SJ là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SJ.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-30

S-OIL SEVEN RED # 5 SJ phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SJ.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SL 20W-50

S-OIL SEVEN RED # 5 SL là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác)

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SL 10W40

S-OIL SEVEN RED # 5 SL phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SL

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SM 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SM phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SM.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SF/CF 20W-50

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ xăng, đặc biệt là cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) tăng áp hoặc không

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SG 15W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SG là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SG.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SJ là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SJ.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-30

S-OIL SEVEN RED # 5 SJ là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SJ.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SL 20W-50

S-OIL SEVEN RED # 5 SL là loại dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu hiệu suất API SL

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SL 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SL là loại dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu hiệu suất API SL

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SM 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SM là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SM.

Chi tiết