Dầu Tổng hợp toàn phần (#9)

Sản phẩm Dầu động cơ Dầu động cơ diesel Dầu Tổng hợp toàn phần (#9)

  S-OIL 7 BLUE #9 CI-4/SL 15W-40

  S-OIL 7 BLUE # 9 CI-4 / SL dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; các xe RV, SUV, xe tải nhẹ, xe tải nặng, xe buýt được trang bị động cơ diesel

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #9 CI-4/SL 10W40

  S-OIL 7 BLUE # 9 CI-4 / SL phù hợp với Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; các dòng xe RV, SUV, xe tải nhẹ, xe tải nặng, xe buýt được trang bị động cơ diesel

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #9 CJ-4/SL 15W-40

  Dầu này thích hợp với tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #9 CJ-4/SL 10W-40

  Dầu này dùng cho tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ máy dầu

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLACK #9 LS 10W-40

  Dầu này dùng cho tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút bình thường của phương tiện hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

  Xem chi tiết