Dầu hệ thống

Sản phẩm Dầu hàng hải Dầu hệ thống

  S-OIL Marine SO 0540

  Diesel Engine System Oil

  Dầu hệ thống chất lượng cao, được pha chế từ dầu gốc parafin tinh chế dung môi có độ ổn định nhiệt cao và khả năng chống oxy hóa

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine SO 0530

  Diesel Engine System Oil

  S-OIL Marine SO 0530 là dầu hệ thống hàng hải chất lượng cao, được điều chế từ dầu gốc parafin tinh chế thêm dung môi có độ ổn định nhiệt cao và khả năng chống oxy hóa.

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine SO 0520

  Diesel Engine System Oil

  S-OIL Marine SO 0520 là dầu hệ thống hàng hải chất lượng cao, được điều chế từ dầu gốc parafin tinh chế thêm dung môi có độ ổn định nhiệt cao và khả năng chống oxy hóa.

  Xem chi tiết