Dầu hàng hải

Sản phẩm Dầu hàng hải

S-OIL Marine TP 1530

Medium Speed Trunk Piston Diesel Engine Oil

S-OIL Marine TP 15 series là dầu động cơ pít-tông hiệu suất cao cho tàu biển tốc độ trung bình hoạt động trên nhiên liệu chưng cất lưu huỳnh thấp (Lưu huỳnh lên tới 1,0%).

Chi tiết

S-OIL Marine TP 4040

Medium-Speed trunk-pisiton diesel engine oil

S-OIL Marine TP 4040 là dầu động cơ pít-tông có độ kiềm cao cho nhu cầu bôi trơn trục khuỷu và xi-lanh của động cơ hàng hải đốt nhiên liệu dư lưu huỳnh cao.

Chi tiết

S-OIL Marine TP 3040

Heavy Duty 4-Stroke Marine Trunk Piston Engine Oil

S-OIL Marine TP 3040 là loại dầu động cơ pít-tông có độ kiềm cao cho nhu cầu bôi trơn trục khuỷu và xi-lanh của động cơ hàng hải kiểu đầu chéo.

Chi tiết

S-OIL Marine TP 1240

Heavy Duty 4-Stroke Marine Trunk Piston Engine Oil

S-OIL Marine TP 1240 là dầu động cơ pít-tông dẫn hướng có tính kiềm cao phù hợp với yêu cầu bôi trơn trục và xi-lanh của động cơ hàng hải kiểu đầu chéo.

Chi tiết

S-OIL Marine TP 1540

Medium Speed Trunk Piston Diesel Engine Oil

S-OIL Marine TP 1540 là dầu động cơ pít-tông dẫn hướng hiệu suất cao dành cho động cơ pít-tông loại công nghiệp và biển, tốc độ trung bình hoạt động trên nhiên liệu chưng cất lưu huỳnh thấp (Lưu huỳnh lên tới 1,0%).

Chi tiết

S-OIL Marine TP 1230

Heavy Duty 4-Stroke Marine Trunk Piston Engine Oil

S-OIL Marine TP 1230 là loại dầu động cơ pít-tông có độ kiềm cao, dùng cho nhu cầu bôi trơn trục khuỷu và xi-lanh của động cơ hàng hải kiểu đầu chéo.

Chi tiết

S-OIL Marine CL 2540

Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

S-OIL Marine CL 25 Series được phát triển đặc biệt để bôi trơn hai động cơ diesel tốc độ thấp sử dụng nhiên liệu Lưu huỳnh cực thấp (dưới 0,1wt%).

Chi tiết

S-OIL Marine CL 10050

Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

S-OIL Marine CL 100 Series là loại dầu động cơ đầu cao, có tính kiềm cao, được phát triển đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ chéo đầu hiện đại, công suất cao.

Chi tiết

S-OIL Marine CL 7050

Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

S-OIL Marine CL 7050 là một chất bôi trơn xi lanh động cơ hai thì hiệu suất cao, có khả năng bảo vệ chống mài mòn ở nhiệt độ vận hành cao và thích hợp để sử dụng cho động cơ hai thì đốt dầu nhiên liệu nặng với hàm lượng lưu huỳnh lên tới 2,5wt%.

Chi tiết

S-OIL Marine CL 5050

Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

S-OIL Marine CL 5050 là chất bôi trơn xi lanh động cơ hai thì vượt trội với hiệu suất chống mài mòn và tẩy rửa tuyệt vời được thiết kế để sử dụng với nhiên liệu hàng hải có hàm lượng lưu huỳnh thấp (lên đến 1,5wt%).

Chi tiết

S-OIL Marine CL 5040

Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

S-OIL Marine CL 50 Series là chất bôi trơn xi lanh động cơ hai thì vượt trội với hiệu suất chống mài mòn và tẩy rửa tuyệt vời được thiết kế để sử dụng với nhiên liệu hàng hải có hàm lượng lưu huỳnh thấp (lên đến 1,5wt%).

Chi tiết

S-OIL Marine CL 4050

Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

S-OIL Marine CL 4050 là chất bôi trơn xi lanh hiệu suất cao, đặc biệt dành cho bôi trơn xi lanh của động cơ hai thì thế hệ mới nhất sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (lên đến 1,5wt%)

Chi tiết

S-OIL Marine CL 2550

Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

S-OIL Marine CL 2550 là chất bôi trơn xi lanh hiệu suất cao đặc biệt dành cho bôi trơn xi lanh của động cơ hai thì thế hệ mới nhất sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (lên đến 0,1wt%) và hoạt động ở mức trọng tải cơ và nhiệt rất cao.

Chi tiết

S-OIL Marine SO 0540

Diesel Engine System Oil

Dầu hệ thống chất lượng cao, được pha chế từ dầu gốc parafin tinh chế dung môi có độ ổn định nhiệt cao và khả năng chống oxy hóa

Chi tiết

S-OIL Marine SO 0530

Diesel Engine System Oil

S-OIL Marine SO 0530 là dầu hệ thống hàng hải chất lượng cao, được điều chế từ dầu gốc parafin tinh chế thêm dung môi có độ ổn định nhiệt cao và khả năng chống oxy hóa.

Chi tiết

S-OIL Marine SO 0520

Diesel Engine System Oil

S-OIL Marine SO 0520 là dầu hệ thống hàng hải chất lượng cao, được điều chế từ dầu gốc parafin tinh chế thêm dung môi có độ ổn định nhiệt cao và khả năng chống oxy hóa.

Chi tiết