Dầu gốc khoáng (#5)

  S-OIL 7 BLUE #5 CD/SF 20W-50

  S-OIL SEVEN BLUE # 5 CD / SF phù hợp với tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy và động cơ diesel để sản xuất năng lượng

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CD 10W

  BLUE #5 CD 10W phù hợp với tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa; Thích hợp cho động cơ tĩnh máy dầu(sản xuất năng lượng).

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CD 30

  Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ diesel như thiết bị hạng nặng, xe tải, tàu đánh cá, và đầu máy, vv

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CF 70

  Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CF 50

  Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 70

  Dầu này thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 50

  Dầu này thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 25W-60

  Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 20W-50

  Dầu này thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 15W-40

  Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 10W-30

  Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CH-4/SJ 20W-50

  S-OIL SEVEN BLUE # 5 CH-4 / SL thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CH-4/SJ 20W-40

  S-OIL SEVEN BLUE # 5 CH-4 / SJ thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CH-4/SJ 15W-40

  Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CI-4/SL 15W-40

  Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #5 CK-4 15W-40

  Dầu này dùng cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất

  Xem chi tiết