Lịch sử của dầu nhờn S-OIL

Lịch sử của dầu nhờn S-OIL

Kể từ khi tiến vào hoạt động kinh doanh dầu bôi trơn vào năm 1989, S-OIL đã không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn tham gia vào phát triển công nghệ liên tục và hoạt động tiếp thị tích cực để trở thành nhà lãnh đạo trong thị trường dầu nhờn . Chúng tôi cũng đã phát triển công nghệ bôi trơn tiên tiến nhất và quản lý đẳng cấp thế giới bằng cách tham gia hợp tác kỹ thuật với Idemitsu Kosan của Nhật Bản và xây dựng liên doanh với TOTAL của Pháp. Kể từ khi đi vào sản xuất "ULTRA-S" vào năm 2002, là dầu gốc lớp VHVI cho dầu bôi trơn, S-OIL đã trở thành một nhà cung cấp dầu gốc chính trên thế giới. Dựa trên khả năng năng động được xây dựng trong 25 năm qua, chúng tôi đang cố gắng trở thành công ty dầu nhờn tốt nhất thế giới với sự ra mắt của thương hiệu dầu nhớt tổng hợp 100% "S-OIL SEVEN".

 • 05 Launched the 100% synthetic oil of S-OIL SEVEN

 • Completed the Onsan Plant of S-OIL Total
  Lubricants Co., Ltd
  06

 • 05 Established S-OIL Total Lubricants Co., Ltd. as a J/V with France’ TOTAL

 • 03 Approved SSU EURO XT for Italy’s Porsche
 • 04 Approved SSU EURO XT for Germany’s Volkswagen
 • 06 Approved SSU EURO XT PLUS for Germany’s Benz

 • Launched the brand of SSU, eco-friendly
  synthetic engine oil
  05
 • Approved Dragon Turbo Best for
  Germany’s Daimler Chrysler 11

 • 09 Obtained the ISO 14001 certification for EMS Standard

 • 04 Approved MERCON for ATF of American automaker Ford Motor Corporation
 • 11Began production of ULTRA-S, VHVI (Very High Viscosity Index, Group III) class lube base oil

 • Approved Dragon CNG Best for the US’ Cummins 08

 • Obtained the ISO 14001 certification for EMS Standard 11

 • 01 Approved Dragon Gear™ for Germany’s Benz

 • Started exporting a lubricant under the brand name of DRAGON, first among Korean lubricant companies 03

 • 07 Launched the brand of DRAGON, the oldest lubricant brand in Korea
 • 11 Entered into a technical partnership with Japan’s Idemitsu Kosan