Dầu trục pít- tông

Sản phẩm Dầu hàng hải Dầu trục pít- tông

  S-OIL Marine TP 1530

  Medium Speed Trunk Piston Diesel Engine Oil

  S-OIL Marine TP 15 series là dầu động cơ pít-tông hiệu suất cao cho tàu biển tốc độ trung bình hoạt động trên nhiên liệu chưng cất lưu huỳnh thấp (Lưu huỳnh lên tới 1,0%).

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine TP 4040

  Medium-Speed trunk-pisiton diesel engine oil

  S-OIL Marine TP 4040 là dầu động cơ pít-tông có độ kiềm cao cho nhu cầu bôi trơn trục khuỷu và xi-lanh của động cơ hàng hải đốt nhiên liệu dư lưu huỳnh cao.

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine TP 3040

  Heavy Duty 4-Stroke Marine Trunk Piston Engine Oil

  S-OIL Marine TP 3040 là loại dầu động cơ pít-tông có độ kiềm cao cho nhu cầu bôi trơn trục khuỷu và xi-lanh của động cơ hàng hải kiểu đầu chéo.

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine TP 1240

  Heavy Duty 4-Stroke Marine Trunk Piston Engine Oil

  S-OIL Marine TP 1240 là dầu động cơ pít-tông dẫn hướng có tính kiềm cao phù hợp với yêu cầu bôi trơn trục và xi-lanh của động cơ hàng hải kiểu đầu chéo.

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine TP 1540

  Medium Speed Trunk Piston Diesel Engine Oil

  S-OIL Marine TP 1540 là dầu động cơ pít-tông dẫn hướng hiệu suất cao dành cho động cơ pít-tông loại công nghiệp và biển, tốc độ trung bình hoạt động trên nhiên liệu chưng cất lưu huỳnh thấp (Lưu huỳnh lên tới 1,0%).

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine TP 1230

  Heavy Duty 4-Stroke Marine Trunk Piston Engine Oil

  S-OIL Marine TP 1230 là loại dầu động cơ pít-tông có độ kiềm cao, dùng cho nhu cầu bôi trơn trục khuỷu và xi-lanh của động cơ hàng hải kiểu đầu chéo.

  Xem chi tiết