PRODUCTION BASE

Dầu gốc

Điều quan trọng nhất trong việc tạo ra các sản phẩm dầu nhờn là gì? Đó là dầu gốc dầu bôi trơn. Dầu nhờn thường được tạo thành từ dầu gốc bôi trơn và phụ gia được thêm vào để thúc đẩy hiệu suất cho mỗi lần sử dụng. Khi các chất bôi trơn được sử dụng, các thành phần phụ gia được tiêu thụ. Do đó, không có gì cường điệu khi nói rằng chất lượng và hiệu suất của dầu nhờn phụ thuộc vào dầu gốc bôi trơn.

Về vấn đề này, các sản phẩm dầu nhờn của S-OIL có lợi thế lớn. S-OIL hiện đang có một tổ hợp sản xuất dầu bôi trơn có quy mô lớn với công suất hàng ngày là 44.700 thùng(phuy) kể từ khi bắt đầu sản xuất thương mại dầu bôi trơn đầu tiên vào năm 1981 tại Hàn Quốc. Đặc biệt là ULTRA-S là loại dầu gốc VHVI (Chỉ số độ nhớt rất cao, Nhóm III) đã được các nhà sản xuất dầu nhờn hàng đầu thế giới sử dụng liên tục kể từ lần sản xuất đầu tiên vào năm 2002.

S-OIL SEVEN được phát triển bằng cách sử dụng ULTRA-S này. Hiệu suất của nó như chỉ số độ nhớt rất cao, độ ổn định oxy hóa và hiệu suất nhiệt độ thấp làm tăng sự tin tưởng của khách hàng vào S-OIL SEVEN.

Production
history of
lube base oil

Present

  • Established a production line of
    Group II, III lube base oil (44,700 BD)
  • The world’s 2nd largest production as of a single unit

  • Began producing VHVI-class lube base oil 'ULTRA-S'
  • Applied to Hydrocracking, Wax Hydroisomerization and Hydrofinishing processes

  • Began producing HVI-class lube base oil ‘SUPER’
  • Applied the MLDW (Mobile Lube Dewaxing) process developed by ExxonMobil

  • Completed the 1st Lube Base Oil Complex
  • Applied the hydrocracking process developed by Gulf and the MEK dewaxing process developed by Texaco