S-OIL GREASE MP 0

  Multipurpose extreme pressure grease

  Mỡ bôi trơn đa năng được sử dụng trong các ứng dụng ô tô và công nghiệp nói chung, ngoại trừ trên các ứng dụng tải trọng cao, được chế tạo để mang lại hiệu suất bôi trơn tốt nhất trong vòng – 20℃∼130℃.

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE MP 2

  Multipurpose extreme pressure grease

  Mỡ bôi trơn đa năng được sử dụng trong các ứng dụng ô tô và công nghiệp nói chung, ngoại trừ trên các ứng dụng tải trọng cao, được chế tạo để mang lại hiệu suất bôi trơn tốt nhất trong vòng – 20℃∼130℃.

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE MP 3

  Multipurpose extreme pressure grease

  Mỡ bôi trơn đa năng được sử dụng trong các ứng dụng ô tô và công nghiệp nói chung, ngoại trừ trên các ứng dụng tải trọng cao, được chế tạo để mang lại hiệu suất bôi trơn tốt nhất trong vòng – 20℃∼130℃.

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE EP 000

  Multipurpose Extreme Pressure Grease

  S-OIL GREASE EP là một loại mỡ lithium áp suất cực cao và đa năng được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng công nghiệp, bao gồm các ứng dụng hàng hải và ô tô chịu tải cao

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE EP 00

  Multipurpose Extreme Pressure Grease

  S-OIL GREASE EP là một loại mỡ lithium áp suất cực cao và đa năng được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng công nghiệp, bao gồm các ứng dụng hàng hải và ô tô chịu tải cao

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE EP 0

  Multipurpose Extreme Pressure Grease

  S-OIL GREASE EP là một loại mỡ lithium áp suất cực cao và đa năng được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng công nghiệp, bao gồm các ứng dụng hàng hải và ô tô chịu tải cao

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE EP 1

  Multipurpose Extreme Pressure Grease

  Multipurpose Extreme Pressure lithium grease extensively used for industrial
  applications, including high-load and high-shocking automotive and marine applications.

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE EP 2

  Multipurpose Extreme Pressure Grease

  S-OIL GREASE EP là một loại mỡ lithium áp suất cực cao và đa năng được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng công nghiệp, bao gồm các ứng dụng hàng hải và ô tô chịu tải cao

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE EP 3

  Multipurpose Extreme Pressure Grease

  S-OIL GREASE EP là một loại mỡ lithium áp suất cực cao và đa năng được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng công nghiệp, bao gồm các ứng dụng hàng hải và ô tô chịu tải cao

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE SUPER EP 2

  Multipurpose Lithium Grease

  S-OIL GREASE SUPER EP là một loại mỡ đa năng được làm bằng chất làm đặc xà phòng lithium và dầu gốc khoáng tinh chế.

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE MOLY 2

  Multipurpose Extreme Pressure Lithium Grease with Molybdenum Disulfide

  S-OIL GREASE MOLY là một loại mỡ đa năng, được điều chế để bôi trơn các bộ phận chuyển động rung hoặc chịu va đập tải trọng lớn trong vận chuyển, nông nghiệp, hoạt động trong điều kiện ẩm ướt, bụi bặm hoặc khô.

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE HT 2

  Lithium Complex Wheel Bearing Grease

  Mỡ cao cấp, chịu nhiệt cao cấp được chế tạo cho vòng bi bánh xe ô tô, sử dụng chất làm đặc dựa trên phức hợp lithium, dầu khoáng tinh chế, và nhiều loại khác nhau

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE HT 3

  Lithium Complex Wheel Bearing Grease

  Mỡ chịu nhiệt cao cấp được chế tạo để sử dụng cho vòng bi bánh xe ô tô, được tạo ra bởi chất làm đặc dựa trên phức hợp lithium, dầu khoáng tinh chế và các chất phụ gia khác nhau.

  Xem chi tiết

  S-OIL GREASE LT 2

  Low Temperature Lithium Grease

  Dầu bôi trơn cho các bộ phận ô tô như thân xe, khung xe, vòng bi động cơ và bộ điều chỉnh cửa sổ.

  Xem chi tiết