Dầu xe máy

S-OIL 7 4T SCOOTER #9 10W-40

S-OIL 7 4T SCOOTER dùng cho động cơ xe máy 4 thì hiện đại như xe tay ga và xe gắn máy; thích nghi với hộp số bôi trơn và các khớp ly hợp khô như công nghệ CVT

Chi tiết

S-OIL 7 4T SCOOTER #9 10W-30

S-OIL 7 4T SCOOTER Dành cho động cơ xe máy 4 thì hiện đại như xe tay ga và xe gắn máy; thích nghi với hộp số bôi trơn và các khớp ly hợp khô như công nghệ CVT

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #9 MA2 10W-40

S-OIL 7 4T RIDER dùng cho Tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại có tất cả các công suất khối; thích nghi cho bôi trơn hộp số và dầu ly hợp ngâm trong nước.

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #9 MA2 10W-30

S-OIL 7 4T RIDER dùng cho Tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại có tất cả các công suất khối; thích nghi cho bôi trơn hộp số và dầu ly hợp ngâm trong nước.

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #7 SM/MA 10W-40

S-OIL SEVEN 4T RIDER #7 SM/MA dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại với tất cả các dung tích; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #7 SL 10W-40

S-OIL 7 4T RIDER # 7 SL dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại, tất cả các công suất, cho mọi điều kiện sử dụng; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết

S-OIL 7 2T RIDER #5 TC/FC 20

S-OIL SEVEN 2T RIDER # 5 là dầu động cơ phù hợp cho xe máy 2 thì, xe tay ga và xe số.

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #5 SM/MA 20W-50

S-OIL 7 4T RIDER #5 SM/MA 20W-50 dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại với tất cả các dung tích; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #5 SM/MA 20W-40

​​​S-OIL SEVEN 4T RIDER #5 SM/MA dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại với tất cả các dung tích; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #5 SG 15W-40

S-OIL 7 4T RIDER #5 SG 15W-40 dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại với tất cả các dung tích; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết