Dầu xi lanh

  S-OIL Marine CL 2540

  Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

  S-OIL Marine CL 25 Series được phát triển đặc biệt để bôi trơn hai động cơ diesel tốc độ thấp sử dụng nhiên liệu Lưu huỳnh cực thấp (dưới 0,1wt%).

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine CL 10050

  Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

  S-OIL Marine CL 100 Series là loại dầu động cơ đầu cao, có tính kiềm cao, được phát triển đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ chéo đầu hiện đại, công suất cao.

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine CL 7050

  Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

  S-OIL Marine CL 7050 là một chất bôi trơn xi lanh động cơ hai thì hiệu suất cao, có khả năng bảo vệ chống mài mòn ở nhiệt độ vận hành cao và thích hợp để sử dụng cho động cơ hai thì đốt dầu nhiên liệu nặng với hàm lượng lưu huỳnh lên tới 2,5wt%.

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine CL 5050

  Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

  S-OIL Marine CL 5050 là chất bôi trơn xi lanh động cơ hai thì vượt trội với hiệu suất chống mài mòn và tẩy rửa tuyệt vời được thiết kế để sử dụng với nhiên liệu hàng hải có hàm lượng lưu huỳnh thấp (lên đến 1,5wt%).

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine CL 5040

  Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

  S-OIL Marine CL 50 Series là chất bôi trơn xi lanh động cơ hai thì vượt trội với hiệu suất chống mài mòn và tẩy rửa tuyệt vời được thiết kế để sử dụng với nhiên liệu hàng hải có hàm lượng lưu huỳnh thấp (lên đến 1,5wt%).

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine CL 4050

  Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

  S-OIL Marine CL 4050 là chất bôi trơn xi lanh hiệu suất cao, đặc biệt dành cho bôi trơn xi lanh của động cơ hai thì thế hệ mới nhất sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (lên đến 1,5wt%)

  Xem chi tiết

  S-OIL Marine CL 2550

  Cylinder Lubricant for 2-stroke low speed diesel engine

  S-OIL Marine CL 2550 là chất bôi trơn xi lanh hiệu suất cao đặc biệt dành cho bôi trơn xi lanh của động cơ hai thì thế hệ mới nhất sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (lên đến 0,1wt%) và hoạt động ở mức trọng tải cơ và nhiệt rất cao.

  Xem chi tiết