Brands

Dầu tốt (GOODOIL)

S-OIL đã tạo ra một nhân vật thương mại ‘GOODOIL’ thể hiện bản sắc duy nhất của S-OIL nhằm nâng cao tính thân thiện của thương hiệu và tạo mối quan hệ tình cảm với khách hàng. GOODOIL là một biểu tượng tượng trưng cho dầu tốt được thiết kế để thúc đẩy nhận thức của công chúng về dầu mà không thể được công nhận đúng do tài sản vô hình vô hình của nó.

Tên của GOODOIL được tạo ra bằng cách kết hợp hai từ ‘tốt’ và ‘dầu’ để quảng bá hình ảnh thương hiệu và mối quan hệ. Cái tên này cũng giống như một cái tên Hàn Quốc khiến khách hàng cảm thấy thân thiện, và ngụ ý rằng S-OIL là một công ty tốt.

Introduce
of GOODOIL