Sản phẩm

  <Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Đây là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất tốt nhất được sản xuất bằng 100% PAO (Poly Alpha Olefin) và hỗn hợp phụ gia cao nhất.

  S-OIL 7 PAO 0W40

  <Dầu động cơ tổng hợp 100%>
  Đây là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất tốt nhất được sản xuất bằng 100% PAO (Poly Alpha Olefin) và hỗn hợp phụ gia cao nhất.

  S-OIL 7 CLEAN được làm bằng 100% dầu gốc tổng hợp. S-OIL 7 CLEAN loại bỏ mảnh vụn như vecni, bùn và cặn carbon, và làm sạch hệ thống dầu để có hiệu suất tốt nhất.

  S-OIL 7 CLEAN

  S-OIL 7 CLEAN được làm bằng 100% dầu gốc tổng hợp. S-OIL 7 CLEAN loại bỏ mảnh vụn như vecni, bùn và cặn carbon, và làm sạch hệ thống dầu để có hiệu suất tốt nhất.

  <Dầu xe máy tổng hợp 100%>Nó được dùng cho xe máy có bộ ly hợp ướt và đáp ứng tiêu chuẩn API SN / JASO MA & MA2 mới nhất.

  S-OIL 7 4T RIDER 10W30

  Nó được dùng cho xe máy có bộ ly hợp ướt và đáp ứng tiêu chuẩn API SN / JASO MA & MA2 mới nhất.
  <Dầu động cơ PAO>Đây là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất tốt nhất được sản xuất bằng PAO (Poly Alpha Olefin) và công nghệ trộn phụ gia cao nhất.

  S-OIL 7 PAO A3/B4 0W40

  Đây là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất tốt nhất được sản xuất bằng PAO (Poly Alpha Olefin) và công nghệ trộn phụ gia cao nhất.
  <Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Đây là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất tốt nhất được sản xuất bằng PAO (Poly Alpha Olefin) và công nghệ trộn phụ gia cao nhất.

  S-OIL 7 PAO 5W30

  <Dầu động cơ tổng hợp 100%>
  Đây là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất tốt nhất được sản xuất bằng PAO (Poly Alpha Olefin) và công nghệ trộn phụ gia cao nhất.

  <Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Nó có thể được sử dụng cho động cơ xe khách được trang bị các công nghệ tiên tiến như DOHC, turbo tăng áp, CRDI, DPF, EGR, v.v.

  S-OIL 7 GOLD 5W30

  <Dầu động cơ tổng hợp 100%>
  Nó có thể được sử dụng cho động cơ xe khách được trang bị các công nghệ tiên tiến như DOHC, turbo tăng áp, CRDI, DPF, EGR, v.v.

  <100% Synthetic engine oil>
It can be used for passenger car engines equipped with cutting-edge technologies such as DOHC, turbocharger, CRDI, DPF,

  S-OIL 7 GOLD 5W40

  <100% Synthetic engine oil>
  It can be used for passenger car engines equipped with cutting-edge technologies such as DOHC, turbocharger, CRDI, DPF,

  <Dầu động cơ tổng hợp, tiết kiệm nhiên liệu>
Nó được thiết kế để cải thiện tiết kiệm nhiên liệu và góp phần giảm lượng khí thải CO2 thông qua độ nhớt thấp và tính ma sát.

  S-OIL 7 GOLD FE 5W30

  <Dầu động cơ tổng hợp, tiết kiệm nhiên liệu>
  Nó được thiết kế để cải thiện tiết kiệm nhiên liệu và góp phần giảm lượng khí thải CO2 thông qua độ nhớt thấp và tính ma sát.