Dầu Tổng hợp toàn phần (#9)

Sản phẩm Dầu động cơ Dầu động cơ máy xăng Dầu Tổng hợp toàn phần (#9)

  S-OIL 7 RED #9 SN 10W-40

  Dầu này dùng cho Tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng; Xe có DOHC, turbo tăng áp, GDI

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #9 SN 10W-30

  S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #9 SN 5W-50

  S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #9 SN 5W-40

  S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #9 SN 5W-30

  S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #9 SN 5W-20

  S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #9 SN 0W-20

  S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #9 SN PLUS 5W-30

  S-OIL 7 RED # 9 SN PLUS phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các động cơ mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 A3/B4 10W-40

  S-OIL 7 GOLD # 9 A3 / B4 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 A3/B4 5W-30

  S-OIL 7 GOLD # 9 A3 / B4 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 A3/B4 0W-40

  S-OIL 7 GOLD # 9 A3 / B4 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 ECO C3 5W-30

  S-OIL 7 GOLD # 9 ECO C3 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 A5/B5 5W-30

  S-OIL 7 GOLD # 9 A5 / B5 được dùng cho Xe ô tô chở khách sử dụng xăng và động cơ diesel yêu cầu ACEA A5 / B5, A1 / B1, API SL; Phù hợp với xe có DOHC, turbo tăng áp, hệ thống phun trực tiếp, bộ chuyển đổi xúc tác

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 C3 5W-40

  Dầu này dùng cho Xe khách với động cơ xăng và diesel; Xe có bộ chuyển đổi DOHC, Turbo tăng áp, CRDI, xúc tác; Xe máy dầu được trang bị các thiết bị xử lý bao gồm EGR, DPF

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 5W-30

  S-OIL 7 GOLD # 9 PAO C3 được sử dụng cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG và được trang bị các thiết bị xử lý như EGR, DPF

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 C3 5W-30

  Dầu này dùng cho Xe khách với động cơ xăng và diesel; Xe có bộ chuyển đổi DOHC, Turbo tăng áp, CRDI, xúc tác; Xe chạy diesel được trang bị các thiết bị xử lý bao gồm EGR, DPF

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 0W-40

  S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 có thành phần 100% gốc PAO (Poly Alpha Olefin), phù hợp cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG được trang bị các thiết bị như EGR, DPF.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 GOLD #9 PAO A3/B4 0W-40

  S-OIL 7 GOLD # 9 PAO A3 / B4 được sản xuất bởi dầu gốc PAO (Poly Alpha Olefin), phù hợp cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG được trang bị các thiết bị xử lý như EGR, DPF.

  Xem chi tiết