BASIC INFORMATION

Phân loại dầu mỡ

1. Độ nhớt

Một chất bôi trơn được đề cập đến làm cho các bộ phận của một cái gì đó di chuyển trơn tru và chất bôi trơn lỏng chiếm khoảng 80% của nó. Dầu nhờn được phát triển bằng cách sử dụng dầu gốc được sản xuất từ tinh chế dầu thô bằng cách thêm chất phụ gia theo tỷ lệ pha trộn cho mỗi lần sử dụng hoặc được phát triển bằng cách kết hợp các hóa chất như PAO.

2.Phân loại theo sử dụng

Dầu nhớt được sử dụng chủ yếu cho ô tô, công nghiệp nặng, công nghiệp và tàu biển.

3. Phân loại theo độ nhớt

Để hiểu dầu nhờn cho dầu động cơ, cần phải đọc và hiểu chỉ số SAE (Hiệp hội kỹ sư ô tô) trên dầu động cơ. SAE là một tiêu chuẩn quốc tế được thiết lập cho độ nhớt của dầu động cơ bởi Hiệp hội kỹ sư ô tô.

Đơn lớp

Các sản phẩm của các lớp được thể hiện bằng một số đơn lẻ như SAE 10W và SAE 30 và độ nhớt có thể được xác định theo các cấp độ nhớt trong Bảng SAE dưới đây.

SAE J300 Low-Temperature(ºC) Cranking Viscosity (mPa.s, Max) Low-Temperature(ºC) Pumping Viscosity (mPa.s, Max) Low-Shear-Rate Kinematic Viscosity (cSt@100ºC) High-Shear-Rate Viscosity (mPa.s@150ºC, Min)
Test Method ASTM D5393 ASTM D4684 ASTM D445 ASTM D4683
0W 6,200 at - 35 60,000 at - 40 3.8 ~ -
5W 6,600 at - 30 60,000 at - 35 3.8 ~ -
10W 25W7,000 at - 25 60,000 at - 30 4.1 ~ -
15W 7,000 at - 20 60,000 at - 25 5.6 ~ -
20W 9,500 at - 15 60,000 at - 20 5.6 ~ -
25W 13,000 at - 10 60,000 at - 15 9.3 ~ -
8 - - 4.0 ~ 6.1 1.7
12 - - 5.0 ~ 7.1 2.0
16 - - 6.1 ~ 8.2 2.3
20 - - 6.9 ~ 9.3 2.6
30 - - 9.3 ~ 12.5 2.9
40 - - 12.5 ~ 16.3 3.5 (0W, 5W, 10W)
40 - - 12.5 ~ 16.3 3.7
50 - - 16.3 ~ 21.9 3.7
60 - - 21.9 ~ 26.1 3.7
Đa lớp

Các sản phẩm của các lớp được thể hiện bằng hai loại số như SAE 5W30 và SAE 10W40, có nghĩa là hai lớp SAE được chỉ định trong các bảng độ nhớt đều hài lòng.

Sự thay đổi độ nhớt của các loại dầu bôi trơn đa cấp ở nhiệt độ cao là nhỏ hơn so với các loại dầu bôi trơn một cấp, mang lại lợi ích kinh tế. Dầu bôi trơn đa cấp có nhiều chất lỏng ở nhiệt độ thấp hơn so với dầu bôi trơn một lớp, để chúng cải thiện hiệu suất nhiên liệu của động cơ đốt trong. Ngoài ra, hầu hết các loại dầu đa cấp đều có khả năng chống mài mòn tốt hơn so với dầu một cấp, kéo dài tuổi thọ của các bộ phận của động cơ đốt trong.

4. Phân loại theo hiệu suất

Viện Dầu khí Mỹ (API) đã chính thức công nhận các tiêu chuẩn về chất lượng dầu động cơ phù hợp với từng động cơ sau sự gia tăng của xe ô tô trong những năm 1900 và thể hiện chúng trong các dấu hiệu được phân loại chủ yếu vào xăng và dầu diesel. Xăng được đánh dấu trong S (Service Category) và Diesel được đánh dấu trong C (Commercial Category), và sau đó được thêm vào bởi A, B, C, D, và như vậy để phân biệt điểm số của chúng. Kể từ khi các mô hình động cơ mới nhất được yêu cầu phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt hơn theo các quy định chặt chẽ hơn, chúng đáp ứng các quy định nghiêm ngặt hơn các lớp trước.

Gasoline Engine Oil Diesel Engine Oil
SN PLUS 2018 CK-4 2016
SN 2011 FA-4 2016
SM 2004 CJ-4 2007
SL 2001 CI-4 2002
SJ 1996 CH-4 1998
SH 1993 CG-4 1995
SG 1989 CF/CF-2 1994
SF 1980 CF-4 1990
SE 1972 CD-Ⅱ 1985
SD 1968 CE 1984
SC 1964 CC 1961
SB 1930 CD 1955
SA 1990 CB 1949
CA 1900