Dầu tua-bin / Dầu máy nén khí

Sản phẩm Dầu công nghiệp Dầu tua-bin / Dầu máy nén khí

  S-OIL TURBINE 32

  Full Synthetic Industrial Turbine Oil

  Dầu tuabin chất lượng cao được thiết kế cho tuabin hơi hoặc thủy lực hoạt động trong mọi điều kiện.

  Xem chi tiết

  S-OIL TURBINE 46

  Synthetic Blended Industrial Turbine Oil

  Dầu tuabin chất lượng cao được thiết kế cho tuabin hơi hoặc thủy lực hoạt động trong mọi điều kiện.

  Xem chi tiết

  S-OIL COMPRESSOR RS 32

  Fully Synthetic Long-Life Rotary Screw Compressor Oil

  S-OIL COMPRESSOR RS là loại máy nén khí trục vít quay tổng hợp có tuổi thọ cao.

  Xem chi tiết

  S-OIL COMPRESSOR RS 46

  Fully Synthetic Long-Life Rotary Screw Compressor Oil

  S-OIL COMPRESSOR RS là loại máy nén khí trục vít quay tổng hợp có tuổi thọ cao

  Xem chi tiết