Dầu thủy lực

Sản phẩm Dầu công nghiệp Dầu thủy lực

  HI-PUMP 15

  Anti-Wear, Ashless, High Vicosity Index Hydraulic Fluid

  Là dầu thủy lực với khả năng chống mài mòn tuyệt vời và hiệu suất cao, nó phù hợp cho máy xúc, thiết bị nặng và máy công nghiệp hoạt động trong môi trường có nhiệt độ biến đổi.

  Xem chi tiết

  HI-PUMP 32

  Fully Synthetic Anti-Wear, Ashless, High Viscosity Index Hydraulic Fluid

  Là dầu thủy lực với khả năng chống mài mòn tuyệt vời và hiệu suất cao, nó phù hợp cho máy xúc, thiết bị nặng và máy công nghiệp hoạt động trong môi trường có nhiệt độ biến đổi.

  Xem chi tiết

  HI-PUMP 46

  Fully Synthetic Anti-Wear, Ashless, High Vicosity Index Hydraulic Fluid

  Là dầu thủy lực với khả năng chống mài mòn tuyệt vời và hiệu suất cao, nó phù hợp cho máy xúc, thiết bị nặng và máy công nghiệp hoạt động trong môi trường có nhiệt độ biến đổi.

  Xem chi tiết

  HI-PUMP 68

  Synthetic Anti-Wear, Ashless, High Vicosity Index Hydraulic Fluid

  Là dầu thủy lực với khả năng chống mài mòn tuyệt vời và hiệu suất cao, nó phù hợp cho máy xúc, thiết bị nặng và máy công nghiệp hoạt động trong môi trường có nhiệt độ biến đổi.

  Xem chi tiết

  HI-PUMP 100

  Synthetic Anti-Wear, Ashless, High Vicosity Index Hydraulic Fluid

  Là dầu thủy lực có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và chỉ số độ nhớt cao, nó phù hợp cho máy xúc, thiết bị nặng và máy công nghiệp làm việc trong môi trường nhiệt độ thay đổi

  Xem chi tiết

  HYDRO MASTER HV 32

  Fully Synthetic Industrial Hydraulic Fluid for Wide Temperature Range

  Chất lỏng thủy lực hiệu suất cao đáp ứng cả các áp lực cơ học nghiêm trọng và trong một loạt các điều kiện nhiệt độ.

  Xem chi tiết

  HYDRO MASTER HV 46

  Fully Synthetic Industrial Hydraulic Fluid for Wide Temperature Range

  Chất lỏng thủy lực hiệu suất cao đáp ứng cả các áp lực cơ học nghiêm trọng và trong một loạt các điều kiện nhiệt độ.

  Xem chi tiết

  HYDRO SUPER 32

  Fully Synthetic Anti-Wear Hydraulic Fluid

  Nó có khả năng chống mài mòn và ổn định nhiệt tuyệt vời, phù hợp với các máy vận hành thủy lực khác nhau bao gồm cả máy mô-đun nhựa.

  Xem chi tiết

  HYDRO SUPER 46

  Synthetic Anti-Wear Hydraulic Fluid

  Nó có khả năng chống mài mòn và ổn định nhiệt tuyệt vời, phù hợp với các máy vận hành thủy lực khác nhau bao gồm cả máy mô-đun nhựa.

  Xem chi tiết

  HYDRO SUPER 68

  Synthetic Anti-Wear Hydraulic Fluid

  Nó có khả năng chống mài mòn và ổn định nhiệt tuyệt vời, phù hợp với các máy vận hành thủy lực khác nhau bao gồm cả máy mô-đun nhựa.

  Xem chi tiết

  HYDRO FLUID AW 32

  Industrial Hydraulic Fluid

  HYDRO FLUID AW 32 là chất lỏng thủy lực hiệu suất cao, được sản xuất từ các dầu gốc xử lý thủy lực cao của S-OIL và hệ thống phụ gia chống oxy hóa, chống mài mòn tiên tiến

  Xem chi tiết

  HYDRO FLUID AW 46

  Industrial Hydraulic Fluid

  HYDRO FLUID AW 46 là chất lỏng thủy lực hiệu suất cao, được sản xuất từ các dầu gốc xử lý thủy lực cao của S-OIL và hệ thống phụ gia chống oxy hóa, chống mài mòn tiên tiến

  Xem chi tiết

  HYDRO FLUID AW 68

  Industrial Hydraulic Fluid

  HYDRO FLUID AW là chất lỏng thủy lực hiệu suất cao, được sản xuất từ các dầu gốc xử lý thủy lực cao của S-OIL và hệ thống phụ gia chống oxy hóa, chống mài mòn tiên tiến

  Xem chi tiết

  HYDRO FLUID AW 100

  Industrial Hydraulic Fluid

  HYDRO FLUID AW là chất lỏng thủy lực hiệu suất cao, được sản xuất từ các dầu gốc xử lý thủy lực cao của S-OIL và hệ thống phụ gia chống oxy hóa, chống mài mòn tiên tiến

  Xem chi tiết

  HYDRO FLUID AW 150

  Industrial Hydraulic Fluid

  HYDRO FLUID AW là chất lỏng thủy lực hiệu suất cao, được sản xuất từ các dầu gốc xử lý thủy lực cao của S-OIL và hệ thống phụ gia chống oxy hóa, chống mài mòn tiên tiến

  Xem chi tiết

  HYDRO FLUID AW 220

  Industrial Hydraulic Fluid

  HYDRO FLUID AW 220 là chất lỏng thủy lực hiệu suất cao, được sản xuất từ các dầu gốc xử lý thủy lực cao của S-OIL và hệ thống phụ gia chống oxy hóa, chống mài mòn tiên tiến

  Xem chi tiết

  HYDRO FLUID 32

  Anti-Wear Hydraulic Oils

  Nó có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và ổn định nhiệt, được sử dụng trong các thiết bị cơ học.

  Xem chi tiết

  HYDRO FLUID 46

  Anti-Wear Hydraulic Oils

  Nó có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và ổn định nhiệt, được sử dụng trong các thiết bị cơ học.

  Xem chi tiết

  HYDRO FLUID 68

  Anti-Wear Hydraulic Oils

  Nó có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và ổn định nhiệt, được sử dụng trong các thiết bị cơ học.

  Xem chi tiết