Product Details

S-OIL 7 SUPER COOLANT LL

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: field_5b73fb78c712f

Mô tả ngắn

Đây là một chất làm mát / chất chống đông được sử dụng bằng cách trộn với nước theo một tỷ lệ nhất định để làm mát động cơ xăng và diesel cũng như ngăn ngừa sự đông đặc của dầu.

- +

Các ứng dụng

Đây là một chất làm mát / chất chống đông được sử dụng bằng cách trộn với nước theo một tỷ lệ nhất định để làm mát động cơ xăng và diesel cũng như ngăn ngừa sự đông đặc của dầu.

Các đặc tính

Bảo vệ vượt trội động cơ trong nhiệt độ hoạt động cao

Giúp không tạo kết tủa gây ra bởi quá trình ăn mòn, khoáng chất và phản ứng với nước cứng.

Bảo vệ bề mặt nhôm

Đặc tính truyền nhiệt tuyệt vời

Typical Properties

Thuộc tính Phương pháp Đơn vị Thông số
Tỉ lệ 20/20℃ 1.135
Điểm sôi 168
Điểm đông đặc 50 vol% dung dịch nước -37
Độ pH 8.2
Mức xà phòng hóa 0