Dầu công nghệ tổng hợp (#7)

Sản phẩm Dầu động cơ Dầu động cơ diesel Dầu công nghệ tổng hợp (#7)

  S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 5W-30

  S-OIL SEVEN BLUE # 7 CI-4 / SL được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp và dầu động cơ đa cấp cho động cơ diesel. Nó phù hợp với tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #7 CH-4/SJ 10W-30

  S-OIL 7 BLUE #7 CH-4/SJ 10W-30 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe lửa; thích hợp cho động cơ tĩnh Diesel (sản xuất năng lượng)

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #7 CF-4/SG 5W-30

  S-OIL 7 BLUE #7 CF-4/SG 5W-30 Dùng với tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút khí thông thường của các phương tiện hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất bất kể mùa nào

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 20W-50

  S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 20W-50 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-40

  S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-40 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 15W-40

  S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 15W-40 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-30

  S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-30 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 15W-40

  S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 15W-40 dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe vận hành trong điều kiện khắc nghiệt nhất; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 10W-40

  S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 10W-40 dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe vận hành trong điều kiện khắc nghiệt nhất; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 BLUE #7 CK-4 10W-30

  ​S-OIL 7 BLUE #7 CK-4 10W-30 dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất

  Xem chi tiết