S-OIL dragon

S-OIL dragon

S-OIL dragon SN 0W20

Fully Synthetic Gasoline / LPG Engine Oil

Đây là loại dầu động cơ hiệu suất cao phù hợp với tiêu chuẩn API SN / ILSAC GF-5 mới nhất và áp dụng cho tất cả các loại động cơ xăng tiên tiến trong cả bốn mùa.

Chi tiết

S-OIL dragon SN 0W30

Fully Synthetic Gasoline / LPG Engine Oil

Đây là loại dầu động cơ hiệu suất cao đạt tiêu chuẩn API SN / ILSAC GF-5 mới nhất và áp dụng cho tất cả các loại động cơ xăng tiên tiến trong cả bốn mùa.

Chi tiết

S-OIL dragon SN 5W20

Synthetic Gasoline / LPG Engine Oil

Đây là loại dầu động cơ hiệu suất cao đạt tiêu chuẩn API SN / ILSAC GF-5 mới nhất và áp dụng cho tất cả các loại động cơ xăng tiên tiến trong cả bốn mùa.

Chi tiết

S-OIL dragon SN 5W30

Synthetic Gasoline / LPG Engine Oil

Đây là loại dầu động cơ hiệu suất cao phù hợp với tiêu chuẩn API SN / ILSAC GF-5 mới nhất và áp dụng cho tất cả các loại động cơ xăng tiên tiến trong cả bốn mùa.

Chi tiết

S-OIL dragon SN 5W40

Fully Synthetic Gasoline / LPG Engine Oil

Đây là loại dầu động cơ hiệu suất cao phù hợp với tiêu chuẩn API SN / ILSAC GF-5 mới nhất và áp dụng cho tất cả các loại động cơ xăng tiên tiến trong cả bốn mùa.

Chi tiết

S-OIL dragon SN 10W30

Synthetic Gasoline and LPG/CNG/LNG Engine Oil

Đây là loại dầu động cơ hiệu suất cao phù hợp với tiêu chuẩn API SN / ILSAC GF-5 mới nhất và áp dụng cho tất cả các loại động cơ xăng tiên tiến trong cả bốn mùa.

Chi tiết

S-OIL dragon SN 10W40

High Quality Gasoline and LPG/CNG/LNG Engine Oil

Đây là loại dầu động cơ hiệu suất cao phù hợp với tiêu chuẩn API SN / ILSAC GF-5 mới nhất và áp dụng cho tất cả các loại động cơ xăng tiên tiến trong cả bốn mùa.

Chi tiết

S-OIL dragon SN 15W40

High Quality Gasoline and LPG/CNG/LNG Engine Oil

Đây là loại dầu động cơ hiệu suất cao đáp ứng tiêu chuẩn API SN mới nhất và áp dụng cho tất cả các loại động cơ xăng tiên tiến trong cả bốn mùa.

Chi tiết

S-OIL dragon SN 20W50

Synthetic Gasoline and LPG/CNG/LNG Engine Oil

Đây là loại dầu động cơ hiệu suất cao đáp ứng tiêu chuẩn API SN mới nhất và áp dụng cho tất cả các loại động cơ xăng tiên tiến trong cả bốn mùa.

Chi tiết

S-OIL dragon SN POWER 5W40

Synthetic Gasoline and LPG/CNG/LNG Engine Oil

Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu hiệu suất API SN đặc thù.

Chi tiết

S-OIL dragon SM 10W40

High Quality Gasoline Engine Oil

Dầu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế API SM và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SL 5W30

Synthetic Gasoline Engine Oil

Nó đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế API SL và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SL 10W40

High Quality Gasoline Engine Oil

Nó đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế API SL  và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SL 20W50

High Quality Gasoline Engine Oil

Nó đạt tiêu chuẩn quốc tế API SL và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SJ 5W30

High Quality Gasoline Engine Oil

Nó đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế API SJ và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SJ 10W30

High Quality Gasoline Engine Oil

Nó đạt được tiêu chuẩn quốc tế API SJ và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SJ 10W40

High Quality Gasoline Engine Oil

Nó đạt được tiêu chuẩn quốc tế API SJ và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SJ 20W50

High Quality Gasoline Engine Oil

Nó đạt được tiêu chuẩn quốc tế API SJ và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SG 15W40

High Quality Gasoline Engine Oil

Nó đạt được tiêu chuẩn quốc tế API SG và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SG 20W50

High Quality Gasoline Engine Oil

Nó đạt được tiêu chuẩn quốc tế API SG và hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lái xe quanh năm.

Chi tiết

S-OIL dragon SF/CF 20W50

High Quality Gasoline Engine Oil

Động cơ diesel hiệu suất cao Dầu được tạo ra bởi dầu gốc cao cấp với những lợi ích đã được chứng minh về thời gian thoát nước dài hơn và tuổi thọ động cơ dài

Chi tiết

S-OIL dragon CJ-4/SL 10W40

Synthetic Diesel Engine Oil

Nó phù hợp cho tất cả các động cơ hạng nặng, không tăng áp hoặc tăng áp. Và được kiến nghị cho các phương tiện có thiết bị sau xử lý.

Chi tiết

S-OIL dragon CJ-4/SL 15W40

Synthetic Diesel Engine Oil

Nó phù hợp cho tất cả các động cơ hạng nặng, không tăng áp hoặc tăng áp. Và được kiến nghị cho các phương tiện có thiết bị sau xử lý.

Chi tiết

S-OIL dragon CI-4/SL 10W30

Synthetic Diesel Engine Oil

Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt.

Chi tiết

S-OIL dragon CI-4/SL 10W40

Synthetic Diesel Engine Oil

Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt.

Chi tiết

S-OIL dragon CI-4/SL 15W40

High Quality Diesel Engine Oil

Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt.

Chi tiết

S-OIL dragon CI-4/SL 20W50

Synthetic Diesel Engine Oil

Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt.

Chi tiết

S-OIL dragon Combo Best 10W40

Multigrade for Gasoline / Diesel Engines

Đây là dầu động cơ hiệu suất cao thích hợp cho cả động cơ máy xăng và máy dầu, có thể dùng cho tất cả các loại động cơ máy xăng và các động cơ máy dầu cỡ nhỏ và tầm trung.

Chi tiết

S-OIL dragon Turbo Best 15W40

Multigrade Oil for Diesel Engines

Đây là loại dầu động cơ máy dầu hiệu suất cao, thân thiện môi trường đã được chấp thuận bởi tập đoàn Benz của Đức và nhận được chứng nhận xanh của Hàn Quốc.

Chi tiết

S-OIL dragon CH-4/SJ 10W30

Diesel Engine Oil

Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ diesel để phát điện và vận chuyển hàng hóa như thiết bị hạng nặng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy, v.v.

Chi tiết

S-OIL dragon CH-4/SJ 15W40

Diesel Engine Oil

Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL dragon CH-4/SJ 20W40

Diesel Engine Oil

Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL dragon CH-4/SJ 20W50

Diesel Engine Oil

Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL dragon CF-4/SG 5W30

Multigrade Oil for Diesel Engines

Nó được phát triển để đáp ứng các điều kiện lái xe khắc nghiệt của động cơ máy dầu.

Chi tiết

S-OIL dragon CF-4/SG 10W30

Multigrade Oil for Diesel Engines

Nó được phát triển để đáp ứng các điều kiện lái xe khắc nghiệt của động cơ máy dầu.

Chi tiết

S-OIL dragon CF-4/SG 15W40

Multigrade Oil for Diesel Engines

Nó được phát triển để đáp ứng các điều kiện lái xe khắc nghiệt của động cơ máy dầu.

Chi tiết

S-OIL dragon CF-4/SG 20W50

Multigrade Oil for Diesel Engines

Nó được phát triển để đáp ứng các điều kiện lái xe khắc nghiệt của động cơ máy dầu.

Chi tiết

S-OIL dragon CF-4/SG 50

Monograde Oil for Diesel Engines

Nó được phát triển để đáp ứng các điều kiện lái xe khắc nghiệt của động cơ máy dầu.

Chi tiết

S-OIL dragon CF-4/SG 70

Monograde Oil for Diesel Engines

Nó được phát triển để đáp ứng các điều kiện lái xe khắc nghiệt của động cơ máy dầu.

Chi tiết

S-OIL dragon CF 50

Monograde Oil for Diesel Engines

Nó được phát triển để đáp ứng các điều kiện lái xe khắc nghiệt của động cơ máy dầu.

Chi tiết

S-OIL dragon CF 70

Monograde Oil for Diesel Engines

Nó được phát triển để đáp ứng các điều kiện lái xe khắc nghiệt của động cơ máy dầu.

Chi tiết

S-OIL dragon CD/SF 20W50

Multigrade Oil for Diesel Engines

Dùng cho tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút bình thường khi nhà sản xuất không có yêu cầu đặc biệt.

Chi tiết

S-OIL dragon CD 10W

Diesel Engine Oil

​DRAGON CD 10W phù hợp với tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL dragon CD 30

Diesel Engine Oil

Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ diesel như thiết bị hạng nặng, xe tải, tàu đánh cá, và đầu máy, vv.

Chi tiết

S-OIL dragon CNG BEST 15W40

Multigrade Oil for CNG Engines

Đây là dầu động cơ phù hợp cho tất cả các loại phương tiện có động cơ CNG như xe buýt và xe tải nội thành, v.v.

Chi tiết

S-OIL dragon ATF III

Automatic Transmission Fluid of DEXRON

Nó đã thông qua DEXRON III – một tiêu chuẩn cho dầu hộp số tự động của General Motors ở Mỹ

Chi tiết

S-OIL dragon FX 75W85

Fuel-Saving Manual Transmission Oil

Nó cung cấp đặc tính ma sát tối ưu để mang lại một chuyến đi suôn sẻ trong một thời gian dài vì nó giảm thiểu tác động gây ra bởi việc sang số.

Chi tiết

S-OIL dragon Gear EP 90

Multi Purpose Gear Oil

Nó có khả năng chịu nhiệt cao, phù hợp với hộp số tay tạo ra nhiệt tương đối nhiều.

Chi tiết

S-OIL dragon Gear HD 75W90

Multigrade Oil for Diesel Engines

Nó đặc biệt thích hợp cho một thiết bị vi sai chịu tải cao.

Chi tiết

S-OIL dragon Gear HD 80W90

Multigrade Oil for Diesel Engines

Nó đặc biệt thích hợp cho một thiết bị vi sai chịu tải cao.

Chi tiết

S-OIL dragon Gear HD 85W90

Multigrade Oil for Diesel Engines

Nó đặc biệt thích hợp cho một thiết bị vi sai chịu tải cao.

Chi tiết

S-OIL dragon Gear HD 85W140

Multigrade Oil for Diesel Engines

Nó đặc biệt thích hợp cho một thiết bị vi sai chịu tải cao.

Chi tiết

S-OIL dragon 2T 20

Multi-Purpose 2-Stroke Gasoline Engine Oil
Chi tiết

S-OIL dragon 4T SM/MA 10W40

Multi-Purpose 4-Stroke Gasoline Engine Oil

Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ xe máy bốn thì hiệu suất cao.

Chi tiết

S-OIL dragon 4T SM/MA 20W40

Multi-Purpose 4-Stroke Gasoline Engine Oil

Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ xe máy bốn thì hiệu suất cao.

Chi tiết

S-OIL dragon 4T SM/MA 20W50

Multi-Purpose 4-Stroke Gasoline Engine Oil

Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ xe máy bốn thì hiệu suất cao.

Chi tiết

S-OIL dragon 4T SL 10W40

Multi-Purpose 4-Stroke Gasoline Engine Oil

Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ xe máy bốn thì hiệu suất cao.

Chi tiết

S-OIL dragon 4T SG 15W40

Multi-Purpose 4-Stroke Gasoline Engine Oil

Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ xe máy bốn thì hiệu suất cao.

Chi tiết

S-OIL dragon 4T SF 10W30

Multi-Purpose 4-Stroke Gasoline Engine Oil

Dragon 4T Motor OIL là loại dầu động cơ nhiều lớp được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho xe máy 4 thì hiện đại. Chỉ số độ nhớt và độ tinh khiết cao của nó cung cấp sự ổn định oxy hóa tuyệt vời và độ sạch của động cơ.

Chi tiết