S-OIL 7 News

GIẢI GOLF CÔNG THANH MỞ RỘNG 2019

GIẢI GOLF CÔNG THANH MỞ RỘNG 20192019-12-06

Đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp giữa Công ty Cổ phần HSQ Việt Nam với Tập đoàn Công Thanh, Công ty Cổ phần HSQ Việt Nam hân hạnh tài trợ cho Giải GOLF Công Thanh mở rộng 2019 diễn ra từ ngày 30/11/2019 – 7/12/2019 tại Sân GOLF Đại Lải Resort, tỉnh Vĩnh Phúc.